Miejski Dom Kultury
06.05.2010.
Miejski Dom Kultury
Rynek 15
97-570 Przedb贸rz
tel./fax. 44 781 25 15
e-mail:
mdk_przedborz@o2.pl

 

Ko艂a zainteresowa艅.

Na terenie Miejskiego Domu Kultury prowadzone s膮 zaj臋cia artystyczne dla dzieci i m艂odzie偶y. Maj膮 one na celu poszerzanie zainteresowa艅 m艂odych mieszka艅c贸w gminy Przedb贸rz oraz zagospodarowanie wolnego czasu.
W poniedzia艂ki w godzinach popo艂udniowych odbywaj膮 si臋 zaj臋cia muzyczne. S膮 one prowadzone przez pana Marcina Bieleckiego. W kilku grupach odbywa si臋 nauka gry na gitarze oraz organach elektronicznych. Ci kt贸rzy wykazuj膮 zainteresowanie i talent wokalny ucz臋szczaj膮 na zaj臋cia 艣piewu.

 

Oferta programowa MDK w Przedborzu.

W ofercie programowej Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu znajduj膮 si臋 imprezy i wydarzenia kulturalne adresowane do r贸偶nych grup wiekowych. Dla uatrakcyjnienia oferty - obok imprez cyklicznych, na sta艂e goszcz膮cych od wielu lat w kalendarzu imprez kulturalnych wprowadzone zosta艂y trzy nowe pozycje.

 

S膮 nimi:

Dyktando – jest to konkurs ortograficzny, maj膮cy na celu utrwalanie     w艣r贸d   dzieci i m艂odzie偶y zasad poprawnej pisowni w j臋zyku ojczystym oraz zach臋cenie m艂odych ludzi do wi臋kszej dba艂o艣ci j臋zykowej.


Festiwal Piosenki Angielskiej – jest to konkurs wokalny o zasi臋gu wojew贸dzkim maj膮cy na celu zach臋cenie dzieci i m艂odzie偶y do aktywnej nauki j臋zyka angielskiego. Impreza ma na celu popularyzacj臋 kultury i historii Wielkiej Brytanii. Imprezie towarzysz膮 wystawy spotkania i koncerty z osobami zwi膮zanymi z kultur膮 brytyjsk膮. Pomys艂odawc膮 i inicjatorem imprezy by艂 miejscowy nauczyciel j臋zyka angielskiego.


Przegl膮d Piosenki Polskiej „Z艂ote Przeboje” - jest to konkurs wokalny adresowany do dzieci i m艂odzie偶y z gminy Przedb贸rz i gmin s膮siednich. Konkurs ma za zadanie zwr贸cenie uwagi na bogaty repertuar artyst贸w polskich scen. Pierwsza edycja festiwalu zach臋ca艂a dzieci i m艂odzie偶 do zapoznania si臋 z utworami muzycznymi, kt贸re powsta艂y w latach 60. minionego stulecia. Imprezie towarzyszy艂a wystawa, przenosz膮ca w klimat minionych lat.

Do imprez na sta艂e wpisanych w kalendarz imprez nale偶膮:
Og贸lnopolski Festiwal Piosenki Turystyczno-Przyrodniczej po艂膮czony ze Zlotem M艂odzie偶y Szk贸艂 im. M. Konopnickiej – konkurs adresowany jest do dzieci i m艂odzie偶y w wieku szkolnym. Celem przegl膮du jest popularyzacja piosenek zwi膮zanych z turystyk膮, przyrod膮, ekologi膮. Wykonawcy mog膮 prezentowa膰 utwory znane oraz w艂asne napisane i skomponowane na konkurs. Impreza organizowane wraz z dzia艂aj膮cym na terenie gminy Przedb贸rz Towarzystwem im. Marii Konopnickiej.

Og贸lnopolskie Spotkania z Poezj膮 M. Konopnickiej – Konkurs o zasi臋gu og贸lnopolskim adresowany g艂贸wnie do szk贸艂 im. Marii Konopnickiej. Nadrz臋dnym celem imprezy jest popularyzacja dorobku artystycznego Marii Konopnickiej. Konkurs ma form臋 dw贸ch turniej贸w: recytatorskiego i poezji 艣piewanej, przez co pozwala uczestnikom nie tylko zaprezentowa膰 umiej臋tno艣ci recytatorskie ale r贸wnie偶 wokalne i aktorskie. Rokrocznie go艣ciem honorowym imprezy jest prawnuczek poetki pan Jan Bielecki.


Og贸lnopolski Przegl膮d Piosenki i Przy艣piewki Ludowej – Przegl膮d stanowi jedn膮 z form realizacji programu inspirowania i kultywowania amatorskiej tw贸rczo艣ci artystycznej oraz tradycji regionalnych. Przegl膮d jest miejscem spotkania wykonawc贸w z terenu ca艂ego kraju w celu nawi膮zania kontakt贸w, wymiany repertuaru oraz zaprezentowania starych, zapomnianych piosenek i przy艣piewek ludowych.


艢wiatowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej – kilkudniowa impreza skierowana do o艣rodk贸w polonijnych na ca艂ym 艣wiecie. Celem imprezy jest popularyzacja poezji Marii Konopnickiej w艣r贸d Polak贸w mieszkaj膮cych poza granicami kraju. Konkurs jest r贸wnie偶 form膮 promocji j臋zyka polskiego i kultury ojczystej. Dotychczas w Festiwalu brali udzia艂 przedstawiciele Polonii m. in. z: Ukrainy, Rosji, Litwy, 艁otwy, Czech, S艂owacji, Mo艂dawii, Szwecji, Anglii, Kazachstanu, W臋gier, Kamerunu, Palestyny, Chorwacji, Izraela, Bu艂garii, Wietnamu, Norwegii i Estonii, Albanii, USA, Danii, Francji, Chin, Maroko, Australii i Niemiec, Kamerunu i innych pa艅stw. Uczestnicy wywodz膮 si臋 z polskich szk贸艂, stowarzysze艅 kulturalno-o艣wiatowych, uczelni wyk艂adaj膮cych filologi臋 polsk膮, a tak偶e innych organizacji polonijnych. Imprezie towarzysz膮 koncerty polskich artyst贸w /S艂awa Przybylska, Violetta Villas, Halina Kunicka, Halina Fr膮ckowiak, Danuta B艂a偶ejczyk, Bohdan 艁azuka, Lidia Stanis艂awska, Janusz Tylman, Czes艂aw Majewski, Dariusz Kordek/, wystawy, warsztaty artystyczne prowadzone przez znanych i cenionych aktor贸w czy muzyk贸w /Wojciech Siemion, Barbara Krafft贸wna, Stanis艂aw Mikulski/.


Og贸lnopolski Konkurs Poetycki o Mojej Ojczy藕nie – konkurs o tematyce patriotycznej adresowany do poet贸w amator贸w. Warunkiem uczestnictwa jest przys艂anie niepublikowanych dot膮d prac poetyckich. Celem konkursu jest wy艂onienie m艂odych talent贸w oraz uwra偶liwienie na pi臋kno s艂owa poetyckiego.


Og贸lnopolski Rajd „Szlakiem Kazimierza Wielkiego” jest imprez膮 kulturalno turystyczn膮, kt贸rej celem jest promocja walor贸w krajobrazowych regionu z podkre艣leniem warto艣ci historycznych ziemi radomszcza艅skiej. Adresowana jest ona do m艂odzie偶y szkolnej z terenu kraju.


Og贸lnopolski Festiwal Piosenki i Pie艣ni o Mojej Ojczy藕nie – Konkurs ma za zadanie obudzi膰 uczucia patriotyczne w艣r贸d m艂odzie偶y szkolnej oraz zaszczepi膰 poczucie przynale偶no艣ci narodowej. Zadaniem uczestnik贸w przegl膮du jest zaprezentowanie utwor贸w o tematyce patriotycznej. Imprezie towarzysz膮 wyst臋py zespo艂贸w i ch贸r贸w z kraju i zagranicy. Konkurs organizowany jest wsp贸lnie z Towarzystwem im. M. Konopnickiej.


Og贸lnopolski Konkurs Pami臋tnikarski „Moje strony rodzinne dawniej, a dzi艣” – konkurs adresowany jest do amator贸w sztuki pami臋tnikarskiej pochodz膮cych z obszar贸w wiejskich lub niewielkich miasteczek. Ma na celu wy艂onienie mistrz贸w pi贸ra oraz promocj臋 regionu.

 

Ka偶dego roku Miejski Dom Kultury jest wsp贸艂organizatorem imprez okoliczno艣ciowych, tj.: walentynki, dzie艅 kobiet, dzie艅 matki, dzie艅 dziecka, miko艂ajki. Wydarzenia te organizowane s膮 w formie spektakli teatralnych, widowisk czy konkurs贸w.Rokrocznie uroczy艣cie obchodzone s膮 艣wi臋ta narodowe takie jak 艢wi臋to Odzyskania Niepodleg艂o艣ci, 3 Maja. Rokrocznie w Miejskim Domu Kultury organizowane jest spotkanie op艂atkowe wsp贸lnie ze Zwi膮zkiem Kombatant贸w w Przedborzu. Tradycj膮 sta艂y si臋 ju偶 Jase艂ka wystawiane przez szko艂y i przedszkole na scenie Miejskiego Domu Kultury dla mieszka艅c贸w miasta. Dla urozmaicenia programu kilka razy w roku zapraszane s膮 do Miejskiego Domu Kultury grupy teatralne z r贸偶nych cz臋艣ci Polski. Wystawiane przez nie spektakle teatralne adresowane s膮 do dzieci i m艂odzie偶y, najcz臋艣ciej zwi膮zane z kanonem lektur szkolnych. Terminarz imprez ko艅czy zabawa sylwestrowa organizowana rokrocznie na Przedborskim Rynku.

 

Informacje pochodz膮 ze strony internetowej MDK w Przedborzu: http://www.mdkprzedborz.cba.pl/