Zmiana organizacji ruchu na ul. Młynarskiej i Kanałowej
20.07.2011.
Od 20 lipca tego roku ul. MÅ‚ynarska oraz ul. KanaÅ‚owa (odcinek miÄ™dzy ul. Trytwa a skrzyżowaniem z ul. MÅ‚ynarskÄ…) sÄ… drogami jednokierunkowymi. JadÄ…c ul. CzÄ™stochowskÄ… nie można już skrÄ™cić w prawo, w ul. MÅ‚ynarskÄ… (ruch odbywa siÄ™ tam od ul. KanaÅ‚owej do ul. CzÄ™stochowskiej). JadÄ…c ul. TurystycznÄ… od strony zalewu nie możemy już dojechać prosto do ul. Trytwa, musimy skrÄ™cić w lewo, w ul. MÅ‚ynarskÄ…. Aby wjechać w ul. KanaÅ‚owÄ… (bÄ…dź dojechać do ul. Turystycznej, nad zalew) musimy wjechać od ul. Trytwa.



Wyświetl większą mapę