Klub Seniora w Przedborzu
03.10.2009.
W marcu br. w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu w ramach realizacji Programu Integracji Społecznej PPWOW utworzony został Klub Seniora.

Podczas pierwszego spotkania z seniorami obecne były władze samorządowe Przedborza, które zachęcały do aktywnego uczestnictwa w działalności Klubu. Uczestnicy spotkania przedstawili własne pomysły i oczekiwania związanie z działaniem Klubu. Wybrany został  zarząd Klubu i uzgodniono plan spotkań na kolejne miesiące. W skład zarządu wchodzą: przewodnicząca – Anna Czuryłło, skarbnik – Halina Dolot, członkowie:  Barbara Konopka, Ewa Gładysz, Jan Osicki i Andrzej Wtorek. Koordynatorem projektu jest Małgorzata Błaszczyk. Klub Seniora jest miejscem spotkań emerytowanych mieszkańców gminy. Jego nadrzędnym celem jest zagospodarowanie wolnego czasu seniorom poprzez dostarczenie  rozrywki, wspólne wyjazdy i organizowane zabawy. Działania te mają zintegrować starszych mieszkańców gminy oraz pozwolić im cieszyć się pełnią  wieku dojrzałego.

Na każde kolejne spotkania przychodzi coraz więcej osób zainteresowanych uczestnictwem w działaniach Klubu. Na jednym z pierwszych spotkań był zorganizowany wieczorek zapoznawczy, podczas którego uczestnicy opowiadali o sobie oraz prezentowali pamiątkowe zdjęcia z lat młodości. Poza tym odbyło się kilka prelekcji i pogadanek na interesujące uczestników tematy np. o historii Przedborza, czy o tematyce zdrowotnej. Odbył się również pokaz multimedialny fotografii, dokumentujący dotychczasową działalność Klubu, a niebawem powstanie wystawa fotograficzna. Ponadto seniorzy brali udział w wernisażu kolekcji obrazów pt. „Przedbórz – moje powroty” ze zbiorów państwa Smolichów w Śródmiejskim Forum Kultury w Łodzi. Seniorzy licznie uczestniczą w spotkaniach Klubu, co świadczy o zainteresowaniu i zaangażowaniu w działanie Klubu. Obecnie zapisanych jest 81 osób. Uczestnicy reprezentują różne grupy zawodowe.  Spotkania Klubu odbywają się w każdy czwartek w siedzibie Miejskiego Domu Kultury. Uczestnicy sami dbają o to, by spotkania były ciekawe.

Należy również podkreślić, że intensywnie angażują się  w działania związane z organizacją wycieczek. Dotychczas zostały zorganizowane wycieczki do Pszczyny, do  Przedborskiego Parku Krajobrazowego (rezerwatów przyrody - Murawy Dobromierskie, góra Fajna Ryba  i Bukowa Góra), do Muzeum Ludowego w Przedborzu, do Łodzi do ogrodu zoologicznego oraz na widowisko muzyczne pt. „Wakacje z blondynką”, do Sulejowa, Bąkowej Góry, Tomaszowa Maz. oraz do Smardzewic. Niejednokrotnie wycieczki łączone są ze wspólnymi ogniskami, na których nie brakuje regionalnego specjału, jakim jest kugiel. Seniorzy wykazują dużą inicjatywę w uatrakcyjnianiu zaplanowanych wycieczek poprzez przygotowywanie specjalnie na te okazje piosenek turystycznych oraz biesiadnych.  Dzięki tym wyjazdom uczestnicy mają wiele okazji do zwiedzania i poznawania nowych ciekawych miejsc.

Trwają przygotowania do organizacji klubów zainteresowań z różnych dziedzin. Planowane jest utworzenie zespołu śpiewaczego, klubu artystycznego (plastyka), sekcji sportowo – rekreacyjnej (aerobik, siłownia), turystyczno – krajoznawczej oraz kulinarnej. W najbliższym czasie planowana jest wycieczka do Warszawy. Działalność Klubu kontynuowana będzie również w przyszłym roku.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Klubie Seniora.

 

Koordynator:  Małgorzata Błaszczyk

 

Zapraszamy do galerii MDK Przedbórz:

 

Klub Seniora

Wycieczka Klubu Seniora do PPK

Galeria w portalu nasza-klasa.pl