Budowa zespołu szatniowego przy ZSG
08.07.2009.

Budowa zespołu szatniowego jest pierwszym etapem rozbudowy kompleksu szkolnego przy ul. Mostowej. Prace budowlane rozpoczęto w czerwcu 2008 roku, a zakończono w grudniu 2008 roku.

Budowa Zespołu Szatniowego o powierzchni zabudowy 265,45 m2 w ramach I etapu rozbudowy kompleksu szkolnego przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Przedborzu. Zakres prac obejmował budowę:
- budynku szatni z łącznikiem i daszkiem nad wejściem,
- wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych,
- wentylacji mechanicznej,
- podwęzła c.o.,
- wewnętrznej instalacji c.o.,
- instalacji elektrycznych,
- kanalizacji deszczowej.

 

Wartość całkowita inwestycji wyniosła 1.008.800,00 zł.
Wykonawcą była firma RO.SA.-BUD Radom.

 

Tak powstawała szatnia.  

1.
img01.jpg
2.
img02.jpg
3.
img03.jpg
4.
img04.jpg
5.
img05.jpg
6.
img06.jpg
7.
img07.jpg
8.
img08.jpg
9.
img09.jpg
10.
img10.jpg
11.
img13.jpg
12.
img14.jpg
13.
img15.jpg
14.
img16.jpg
15.
img17.jpg
16.
img18.jpg
17.
img19.jpg
18.
img21.jpg
19.
img22.jpg
20.
img24.jpg
21.
img25.jpg
22.
img26.jpg
23.
img28.jpg
24.
img29.jpg
25.
img30.jpg
26.
img33.jpg
27.
img34.jpg
28.
img35.jpg
29.
img36.jpg
30.
img37.jpg
31.
img38.jpg
32.
img40.jpg
33.
img41.jpg
34.
img43.jpg
35.
img44.jpg
36.
img45.jpg
37.
img46.jpg
38.
img48.jpg
39.
img49.jpg
40.
img50.jpg
41.
img51.jpg
42.
img52.jpg