Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik 2012
11.05.2009.

Budowę kompleksu rozpoczęto w listopadzie 2008 roku, otwarcia dokonano  11 maja 2009 roku. Przedmiotem inwestycji była budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012 o całkowitej powierzchni zabudowy = 3377,68 m2.

Zakres inwestycji obejmował budowę:
- boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej,
- boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka), nawierzchnia z poliuretanu,
- zaplecza boisk (pomieszczenie trenera, magazyn, toalety),
- ciągów komunikacyjnych,
- oświetlenia boisk z naświetlaczami (12 projektorów na 8 masztach),
- ogrodzenia terenu z piłko chwytami,
- infrastruktury technicznej podziemnej (kanalizacja deszczowa, odwodnienie liniowe – drenaż, kanalizacja sanitarna, przyłącze wodociągowe i energetyczne),
- terenów pod plac zabaw.

 

Inwestycja realizowana była przy współudziale środków pochodzących z Ministerstwa Sportu oraz Samorządu Województwa Łódzkiego. Koszt inwestycji wyniósł ok. 1 200 000 zł. 

 

Poniżej kolejne etapy budowy kompleksu.

1.
img01.jpg
2.
img02.jpg
3.
img03.jpg
4.
img04.jpg
5.
img05.jpg
6.
img06.jpg
7.
img07.jpg
8.
img08.jpg
9.
img09.jpg
10.
img10.jpg
11.
img11.jpg
12.
img12.jpg
13.
img13.jpg
14.
img14.jpg
15.
img15.jpg
16.
img16.jpg
17.
img17.jpg
18.
img18.jpg
19.
img19.jpg
20.
img20.jpg
21.
img21.jpg
22.
img22.jpg
23.
img23.jpg
24.
img24.jpg
25.
img25.jpg
26.
img26.jpg
27.
img27.jpg
28.
img28.jpg
29.
img29.jpg
30.
img30.jpg
31.
img31.jpg
32.
img32.jpg
33.
img33.jpg
34.
img34.jpg
35.
img35.jpg
36.
img36.jpg
37.
img37.jpg
38.
img38.jpg
39.
img39.jpg
40.
img40.jpg
41.
img41.jpg
42.
img42.jpg
43.
img43.jpg
44.
img44.jpg
45.
img45.jpg
46.
img46.jpg
47.
img47.jpg
48.
img48.jpg
49.
img49.jpg
50.
img50.jpg
51.
img51.jpg
52.
img52.jpg
53.
img53.jpg
54.
img54.jpg
55.
img55.jpg
56.
img56.jpg
57.
img57.jpg
58.
img58.jpg
59.
img59.jpg
60.
img60.jpg
61.
img61.jpg
62.
img62.jpg
63.
img63.jpg