Majowa Góra w zimowej szacie
20.12.2007.

 Zdjęcia Majowej Góry, grudzień 2007 rok