Kapliczka św. Barbary przy ul. Kieleckiej
21.05.2007.