Przedborskie łabędzie, grudzień 2007
20.12.2007.

W poszukiwaniu pokarmu przedborskie łabędzie opuściły zalew i migrowały. Na jakiś czas upodobały sobie starorzecze w okolicach Pratkowic, a później wróciły do Przedborza i można je było często spotkać na Pilicy.