Recital fortepianowy Ɓukasza TrepczyƄskiego w MDK w Radomsku
21.10.2018.