Start arrow Historia arrow Początek Tysiąclatki w Przedborzu (Wiesław Domagała)

Początek Tysiąclatki w Przedborzu (Wiesław Domagała) PDF Drukuj Email
07.11.2011.

7 listopada 2011 r. przypadły 46. urodziny Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu. Oto krótka historia jej powstania.

W roku 1958 Władysław Gomułka, pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ogłasza hasło „Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. W związku z wchodzeniem w wiek szkolny wyżu demograficznego lat pięćdziesiątych wybudowanie dużej ilości nowych szkół w Polsce stało się niezwykle ważnym problemem. To był konieczny obowiązek państwa wobec obywateli, ale ówczesna propaganda starała się, by społeczeństwo odbierało wznoszenie budynków oświatowych jako dobrodziejstwo rządzącej partii. Sama nazwa „szkoła tysiąclecia” została powiązana z obchodzonymi uroczystościami 1000-lecia Państwa Polskiego. Najważniejsze było, by szkoły szybko powstawały, by były tanie i funkcjonalne. Parę lat później w całym kraju wyrosły popularne „tysiąclatki”. Jedną z nich jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedborzu.

Powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły 1000-lecia w Przedborzu na czele z Józefem Słoniewskim - przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Budowę szkoły rozpoczęto w lipcu 1963 roku, a zakończono 8 października 1965 roku. Wykonawcą było Opoczyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Opocznie.

W dniu 21 stycznia 1964 r. Rada i Zarząd Centralnego Związku Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Warszawie podjęli, w imieniu własnym i zrzeszonych spółdzielni uchwałę dotyczącą sfinansowania kosztów budowy i wyposażenia Szkoły Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego w Przedborzu. W roku następnym 11 stycznia, w siedzibie Wojewódzkiej Rady Narodowej Kielce – Zamek, nastąpiło uroczyste podpisanie Deklaracji Fundatorskiej.

 

DEKLARACJA FUNDATORSKA

 

 

  

  

    

  

 

Otwarcie szkoły zaplanowano na 7 listopada 1965 r. (warto przypomnieć, że w tym dniu obchodzono kolejną rocznicę rewolucji październikowej). Organizatorami uroczystości zostali:

• Przewodniczący Prezydium MRN – Józef Słoniewski
• Kierownik Szkoły Nr 1 – Teodor Janiszewski
• Inspektor Oświaty – Marian Martyka
• Delegatura  Centralnego Związku Spółdzielni Pracy Kielce – dyr. Eligiusz Wojakowski
• Społeczny Komitet Budowy Szkoły 1000-lecia
• Komitet Rodzicielski

Rozpoczęły się prace przygotowawcze: porządkowano miasto, zradiofonizowano teren koło szkoły, udekorowano budynek i plac, przygotowano służby informacyjne, punkt zbiorczy dla gości, wyznaczono miejsca na parking.

W dniu 7 listopada 1965 roku nastąpiło otwarcie szkoły. Gospodarzem uroczystości był Zastępca Przewodniczącego Prezydium MRN w Przedborzu Marian Wicik. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich, powiatowych oraz rodzice i społeczeństwo miasta Przedborza i okolic. Między innymi obecni byli:

1. Wiceminister Dobrzeniecki – Komitet Drobnej Wytwórczości
2. H. Soboń – z-ca Członka KC PZPR, sekretarz KW PZPR w Kielcach
3. K. Iwaniak – Prezes Zarządu CZRSZZ
4. J. Piskorski – Prezes Rady CZRSZZ
5. St. Bąk – Dierżyński – z-ca Przewodniczącego Prezydium WRN w Kielcach
6. St. Ornatowski – Kurator Okręgu Szkolnego w Kielcach
7. L. Jezierski – Sekretarz WK SD w Kielcach
8. S. Kot – I Sekretarz KP PZPR w Końskich
9. F. Komandowski – Przewodniczący Prezydium PRN w Końskich
10. J. Stępień – Inspektor Szkolny
11. R. Adamczyk – z-ca Kierownika Wydziału Propagandy KW PZPR w Kielcach
12. T. Chochowski – Sekretarz Prezydium PRN w Końskich
13. A. Pacuski – Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Obiektów Socjalnych CZRSZZ
14. Brzeski – z-ca Prezesa CZRSZZ
15. J. Płóciennik - Sekretarz KP PZPR w Końskich
16. J. Słoniewski – Przewodniczący Prezydium MRN w Przedborzu
17. M. Lewandowski – I Sekretarz KM PZPR w Przedborzu
18. A. Niemiec – Dyrektor CZRSZZ
19. W. Konopka – Dyrektor CZRSZZ
20. H. Ciołkowska – Inspektor CZRSZZ
21. Wojakowski – Dyrektor Delegatury CZRSZZ w Kielcach
22. F. Krasek – Prezes Izby Rzemieślniczej w Kielcach

 

Program uroczystości:

1. Rozpoczęcie uroczystości hymnem narodowym.
2. Powitanie gości.
3. Przemówienie Prezesa CZSRZZ Kazimierza Iwaniaka.
4. Przemówienie Przewodniczącego PRN w Końskich Feliksa Komandowskiego.
5. Dokonanie aktu otwarcia szkoły przez zastępcę przewodniczącego WRN w Kielcach Stanisława Bąka – Dzierżyńskiego.
6. Nadanie szkole imienia Kazimierza Wielkiego przez kuratora okręgu szkolnego Stanisława Ornatowskiego.
7. Dokonanie odsłonięcia tablicy pamiątkowej przez wiceministra Dobrzenieckiego.

 

 

8. Przemówienie uczennicy klasy VII Magdy Sas.
9. Zwiedzanie budynku szkolnego
10. Część artystyczna w sali kina Przodownik

 

Podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do budowy szkoły złożył Minister Oświaty Wacław Tułodziecki w specjalnym telegramie:

  

  

 

Uczestnicy uroczystości złożyli w Księdze Pamiątkowej swoje podpisy.

 

  
  
  
  

 

Uchwała MRN w Przedborzu z dn. 24. 11. 1965 r.

 

 

W roku szkolnym 1965/66 w Szkole Podstawowej Pomnika 1000-lecia Państwa Polskiego im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu uczyło się 475 uczniów w 15 oddziałach. Liczebność w klasach wahała się od 20 do 40 uczniów. Klasę VII ukończyło 48 uczniów.

 

Pierwsza pieczątka nowej szkoły

 

 

W roku 1966 nastąpiło połączenie obydwu szkół podstawowych. Kadrę nauczycielską stanowili:
1. Janiszewski Teodor – Kierownik Szkoły
2. Łabendowicz Wincencja – z-ca Kierownika Szkoły
3. Auguścik Danuta
4. Auguścik Ludmiła
5. Chuda Stefania
6. Dolot Halina
7. Groszek Janina
8. Jaźwiec Helena
9. Kisiel Marian
10. Konopka Barbara
11. Kubiszewski Jan
12. Kuligowska Wanda
13. Lewandowska Zdzisława
14. Mielnicka Stefania
15. Mnich Jerzy
16. Skorupska Klara
17. Smolich Antoni
18. Strojkowski Eugeniusz
19. Szczepanek Maria
20. Szczyrba Jerzy
21. Szydziak Waleria
22. Wicik Danuta
23. Wojtaszek Krystyna
24. Wolska Zofia

 

W roku szkolnym 1966/67 do szkoły uczęszczało 890 uczniów, uczyli się w 24 oddziałach, było 12 izb lekcyjnych, 4 pracownie, świetlica i magazyn na pomoce naukowe. Uczniowie klas piątych, szóstych, siódmych i ósmych zaczynali lekcję o godzinie 8, na drugą zmianę przychodzili uczniowie klasy drugiej, trzeciej i czwartej. Uczniowie klas pierwszych mieli specjalnie przygotowaną salę, zaczynali od 8 i uczyli się na trzy zmiany.

W szkole działały organizacje:

• 49 drużyna ZHP im. E. Plater – szczepowa K. Skorupska,
• Drużyna „Dzielne zuchy” – opiekun K. Wojtaszek,
• Drużyna zuchów – opiekun H. Jaźwiec,
• LOP – opiekunowie: D. Auguścik i L. Auguścik,
• Towarzystwo Budowy Szkół i Internatów – opiekun W. Kuligowska,
• Spółdzielnia Uczniowska – opiekun D. Wicik,
• Świetlica szkolna – opiekun W. Łabendowicz,
• Chór – opiekun J. Kubiszewski,
• SKS – H. Jaźwiec.

 

Tak wszystko znika szybko, więc spróbujmy ocalić od zapomnienia pamiątki, wspomnienia półwiecza historii naszej szkoły, czyli historii … nas samych, naszych rodziców, a nawet naszych dziadków. Jubileusz 50-lecia będzie doskonałą okazją zaprezentowania zbiorów naszej pamięci.

 

Wiesław Domagała

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Pierwszy portal o Przedborzu  
Design by Studio Ormański