Start arrow Historia arrow Szachy w Przedborzu (Wiesław Domagała)

Szachy w Przedborzu (Wiesław Domagała) PDF Drukuj Email
19.09.2011.

  

SZACHY w Przedborzu

 

 

Jest tylko jedna gra, która nie jest ani nauką, ani sztuką. Jest czymś, co jest w zawieszeniu pomiędzy obiema kategoriami ...  Jest jedyną grą, która należy do wszystkich czasów i ludów. Nikt nie wie, który z bogów sprowadził ją na Ziemię by wyostrzała zmysły i zajmowała duszę.

Zweig Stefan

 

 

 

 

 

 

Szachy, jakże magiczne słowo. Wielu z nas podziwiało i zazdrościło innym, że potrafią pasjonować się tą grą. W Przedborzu jest wiele osób, dla których szachy to część ich życia. To nie tylko pasja i wspaniały relaks przy szachownicy z kolegą czy koleżanką, ale także okazja do spotkań towarzyskich. Ważną rzeczą jest, nie tylko sama gra, ale także to, by ją popularyzować, a do tego potrzeba prawdziwych pasjonatów i społeczników. W Przedborzu taką osobą był i jest Kol. Wacław Bracichowicz. W 1969 roku z chwilą podjęcia pracy w Zakładach Doskonalenia Zawodowego zaczął zachęcać młodzież do gry w szachy, uczył ich, organizował turnieje. Jednocześnie upowszechniał tą grę na terenie miasta, najczęściej w kawiarniach, ale także na otwartej przestrzeni, np. na Przedborskim Rynku, na błoniach. Z tego okresu zachowała się następująca informacja:

 

Fot. 1. Pierwsza wzmianka o Mistrzostwach Przedborza w szachach.

Fot. 1. Pierwsza wzmianka o Mistrzostwach Przedborza w szachach.

 

Za początek szachów jako sportu w Przedborzu należy uznać rok 1978. Wtedy to w Międzyzakładowym Klubie Sportowym „Pilica” powstała sekcja szachowa. Oczywiście główną rolę w jej powstaniu odegrał Kol. W. Bracichowicz, który tak to wspomina: „To Kol. Leszek Grabowski, nie tylko namówił mnie do utworzenia tej sekcji, ale także dużo mi pomagał w sprawach organizacyjnych, pomagali także Kol. Henryk Młynek i Wiesław Boczkowski”. Swoją pomoc okazał Pan Józef Gromadzki, ówczesny Prezes Okręgowego Związku Szachowego WFS w Piotrkowie Trybunalskim.

Należy jasno powiedzieć, jaki był główny cel powstania sekcji szachowej. Wiadomo, że nuka gry w szachy ma pozytywny wpływ na młodego człowieka: rozwija pamięć i wyobraźnię przestrzenną, kształci umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności. Z tych powodów, celem stało się przyciągnięcie do klubu jak największej ilości dzieci i młodzieży, nauczenie ich tej pięknej gry, doskonalenie jej, umożliwienie im szerokiego uczestnictwa w różnego typu zawodach sportowych, nie tylko na terenie miasta, ale także na arenie ogólnopolskiej.

Ważny stał się aspekt wychowawczy, albowiem szachy uczą: odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje, cierpliwości, wytrwałości, pokory, szacunku do przeciwnika i samego siebie, koncentracji. Powiedzielibyśmy teraz, że była to ogromna inwestycja w umysły dzieci i młodzieży.

 

Organizacja pracy sekcji szachowej

 

Szkolenia treningowe odbywały się w Świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej, mecze rozgrywano w Ośrodku Nowoczesnej Gospodyni przy ulicy Warszawskiej, w świetlicy ZDZ lub w Szkole Podstawowej.

 

Fot. 2. Drużyna „Pilicy” w czasie meczu. 

Fot. 2. Drużyna „Pilicy” w czasie meczu

(od lewej - T. Grabalski, W. Bracichowicz, W. Mularczyk, S. Padula i stojący W. Domagała).

 

Zawodnicy spotykali się dwa razy w tygodniu (czasami 3 razy) na około 4 godziny. Prowadzone były wtedy zajęcia teoretyczne i gra praktyczna. Najczęściej zawodnicy byli podzielenie na 3 grypy: A, B i C, a kryterium była siła gry. Po zakończeniu rozgrywek danego cyklu dwóch zawodników spadało do niższej klasy i jednocześnie dwóch awansowało wyżej. Nad wszystkim opiekę sprawował W. Bracichowicz, jako sędzia i instruktor szachowy, pomagali mu: W. Domagała T. Grabalski, G. Margas, W. Mularczyk, S. Padula i R. Symonides. Poniżej dokumenty Kol. W. Bracichowicza.

 

Fot. 3. Legitymacja Szachowa.

Fot. 3. Legitymacja Szachowa.

 

Fot. 4. Książka Pracy Instruktora.

Fot. 4. Książka Pracy Instruktora.

 

Fot. 5. Legitymacja Instruktora.

Fot. 5. Legitymacja Instruktora.

 

Oprócz tych, systematycznie prowadzonych zajęć, odbywały się turnieje dostępne dla wszystkich, takie jak: klasyfikacyjne (można było tutaj podnieść swoją kategorię szachową), błyskawiczne na zakończenie roku, Mistrzostwa Przedborza i inne. Klub umożliwiał także uczestniczenie w różnych turniejach szachowych poza gminą Przedbórz oraz także w rozgrywkach ligowych.

 

Kalendarium

 

Lata 1978 - 1980

Drużyna szachowa została zgłoszona do rozgrywek Klasy A województwa piotrkowskiego. Pierwszy „historyczny” mecz odbył się w Piotrkowie Tryb. ze „Startem” II. Wynik 3:5. Skład drużyny: J. Błasiński, W. Boczkowski, W. Bracichowicz, G. Kamiński, H. Młynek, S. Padula, R. Symonides i D. Walczak. Pozostałe wyniki: z LZS Piotrków – 3:5; z Concordią II Piotrków – 2:6; z MRKS „Stal” II Radomsko – 3,5:3,5; z LKS Bełchatów – 5:3 (pierwsza wygrana); z „Wistomem” Tomaszów – 1:7 i ze „Startem” II Tomaszów – 5:3 (następna wygrana). Oprócz wcześniej wymienionych zawodników drużynę reprezentowali: J. Kwiatkowski, W. Mularczyk, Z. Smok, J. Stolecki, J. Sztandera.

W sezonie 1978/79 i 1979/80 drużyna występowała w Klasie A podnosząc swoje umiejętności i pozyskując coraz więcej zawodników. Wymienić tu należy: R. Auguścika, Sz. Balińskiego, W. Błotnickiego, M. Bobrasa, K. Bożek, W. Domagałę, T. Grabalskiego, K. Grygla, G. Margasa, G. Nowaka, K. Nowakowskiego, M. Naczyńskiego, G. Rzepeckiego, J. Stępnia, W. Stępnia, K. Walczaka, G. Żurawskiego. Dzięki dobrej pracy, wyniki były coraz lepsze, tak, że drużyna wywalczyła awans do Ligii Wojewódzkiej na sezon 1980/1981.

 

Fot. 6. Plakietka sekcji szachowej z 1980 r. 

Fot. 6. Plakietka sekcji szachowej z 1980 r.

 

Jako ciekawostka: plan finansowy sekcji w roku 1980.

1. Diety i premie za wygrane mecze

2. Nagrody w Mistrzostwach Przedborza

3. Nagrody w turnieju błyskawicznym na zakończenie roku 

4. Nagrody dla najlepszych zawodników  w rozgrywkach drużynowych

5. Opłaty sędziów

6. Dojazdy na mecze

- 14 400 zł.

- 4 000 zł.

- 1 600 zł.

- 4 000 zł.

- 6 000 zł.

- 5 000 zł.

 Razem:

 - 35 000 zł.

 

Rok 1981

Coraz więcej chętnych do gry w szachy. Sekcja szachowa liczyła już 31 zawodników, w tym:

• z kategorią II

• z kategorią III

• z kategorią IV

• z kategorią V 

- 1 osoba

- 6 osób

- 4 osoby

- 8 osób. 

 

Do rozgrywek zostały zgłoszone 2 drużyny. I drużyna grała w Klasie Wojewódzkiej z takimi drużynami jak MRKS Radomsko, LKS Bełchatów, Concordia Piotrków, Start Tomaszów, Start Piotrków, zajmując 5 miejsce. Jednocześnie II drużyna grając w Klasie A zajęła I miejsce.

 

Skład podstawowy:

K. Bożek, Z. Charęza, W. Domagała, T. Grabalski, B. Kądziela, G. Margas, W. Mularczyk, G. Nowak, S. Padula, R. Symonides.

 

Pozostali zawodnicy:

Seniorzy: W. Błotnicki, W. Boczkowski, W. Bracichowicz, H. Młynek, J. Patek, Z. Smok.

Kobiety: Z. Grabowska, U. Relidzyńska, D. Walczak.

Juniorzy starsi: K. Grygiel, M. Miłosz, K. Niepsuj, G. Rzepecki.

Juniorzy młodsi: T. Kałuziński, K. Rzepecki, J. Stępień.

Juniorki: A. Janik, B. Pełka, A. Poborska, B. Wyciszkiewicz.

Niestety, od dnia 13 grudnia zajęcia sekcji zostały zawieszone ze względu na stan wojenny.

 

Rok 1982

W stanie wojennym legalna gra w szachy została zakazana, należało uzyskać zgodę odpowiednich władz:

 

Fot. 7. Prośba o wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć szachowych w stanie wojennym.

Fot. 7. Prośba o wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć szachowych w stanie wojennym.

 

Fot. 8. Decyzja zezwalająca na zajęcia szachowe w stanie wojennym.

Fot. 8. Decyzja zezwalająca na zajęcia szachowe w stanie wojennym.

 

Sekcja szachowa mogła rozpocząć działalność od nowa.

Była tylko jedna drużyna, grała w Klasie Wojewódzkiej, dołączyli do niej nowi zawodnicy: M. Janowska, D. Nowak, A. Poborski, W. Tomczak.

W miesiącu wrześniu odbył się Turniej Kwalifikacyjny dla zawodników klubu z udziałem 22 osób.

W. Domagała zajął 4 miejsce w turnieju Horsta Podolskiego w Łodzi i tym samym uzyskał prawo reprezentowania województwa w finale Mistrzostw Polski Nauczycieli.

 

Fot. 9. Efekt występu na turnieju szachowym nauczycieli.

Fot. 9. Efekt występu na turnieju szachowym nauczycieli.

 

Na zakończenie roku zorganizowano turniej błyskawiczny z pulą nagród 2 300 zł., wzięło w nim udział 23 zawodników, oto wyniki:

1. R. Symonides 

2. W. Mularczyk 

3. T. Grabalski 

4. W. Bracichowicz

5. M. Naczyński  

22 pkt (z 22)

21

19

17,5

16,5

 

Rok 1983

Istnieją dwie drużyny, jedna gra w Klasie Wojewódzkiej, druga w Klasie A. Dołączają nowi zawodnicy: M. Aleksandrowicz, J. Gaj, N. Jończyk, E. Kłobucki, A. Kowalewski, A. Kruk, K. Piwowarczyk, D. Stachurski, Cz. Stawiarski, P. Stawiński, E. Stolecka, M. Ślusarczyk, D. Todynek, M. Wilk.

Rozgrywany jest turniej kwalifikacyjny dla 18 juniorów młodszych klubu, będący jednocześnie mistrzostwami Przedborza w tej kategorii, oto wyniki:

1. A. Kruk

2. J. Gaj

3. D. Stachurski

4. M. Aleksandrowicz

5. D. Nowak

6. M. Janowska 

16 pkt (z 17)

15 pkt

14 pkt

14 pkt

13,5 pkt

10,5 pkt

 

Zawodnicy Ci wypełnili normy na V kategorię szachową. Otrzymali także cenne nagrody o łącznej wysokości 4 000 zł, ufundowane przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Przedborzu.

Prowadzono dalszą popularyzację szachów np. poprzez:

1. Zorganizowanie Turnieju Eliminacji X Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży Makroregionu Centralnego juniorów młodszych z udziałem 52 chłopców i 23 dziewcząt z 8 województw.

 

Fot. 10. Działacze szachowi na Sali OSP w Przedborzu.

Fot. 10. Działacze szachowi na Sali OSP w Przedborzu.

 

Fot. 11. Awers i rewers pamiątkowego ryngrafu. Podobne otrzymali uczestnicy spartakiady.

Fot. 11. Awers i rewers pamiątkowego ryngrafu. Podobne otrzymali uczestnicy spartakiady.

 

2. Wyjazd uczniów ZSG do Piotrkowa Tryb. celem obserwacji Mistrzostw Polski w Szachach seniorów.

 

Na zakończenie roku odbył się kolejny turniej błyskawiczny, wzięło w nim udział 22 zawodników, wyniki:

1. W. Domagała

2. T. Grabalski 

3. W. Mularczyk

4. S. Padula

5. W. Bracichowicz 

6. M. Janowska 

41 pkt (z 42)

37

36,5

33,5

32,5

28,5 

 

Zwraca uwagę znakomity wynik młodej zawodniczki M. Janowskiej.

Kol. M. Mularczyk, T. Grabalski i W. Bracichowicz uczestniczyli IV Ogólnopolski Turnieju Szachowym im. Mjr Hubala w Tomaszowie Maz. 

 

Rok 1984

Drużyna gra w Lidze Wojewódzkiej, bez większych sukcesów (IV miejsce) z wyjątek stanowi bardzo dobra gra M. Janowskiej - zajęła I miejsce na szachownicy juniorki.

Nowymi zawodnikami są: M. Arwar, J. Auguścik, J. Poborski, A. Rzadkowski, L. Todynek, A. Zasobniak, D. Ziomek.

Od początku powstania sekcji szachowej Kol. W. Bracichowicz był działaczem Okręgowego Związku Szachowego. W tym roku otrzymał Brązową Honorową Odznaką Polskiego Związku Szachowego.

 

Fot. 12. Legitymacja Brązowej Honorowej Odznaki PZSz. 

Fot. 12. Legitymacja Brązowej Honorowej Odznaki PZSz.

 

Wyniki turnieju błyskawicznego na zakończenie roku (20 zawodników):

1. W. Mularczyk

2. T. Grabalski 

3. D. Stachurski

4. W. Bracichowicz

5. D. Todynek 

35,5 pkt (z 38)

35

33

30,5

26 

 

Rok 1985

Sekcja liczy 32 zawodników (4 z II kategorią, 3 z III kategorią, 2 z IV kategorią, 4 z V kategorią), posiada 2 instruktorów, 2 sędziów z I i III klasą mistrzowską.

W rozgrywkach uczestniczą 2 drużyny, pierwsza w lidze okręgowej, druga w klasie A, nowi zawodnicy: Z. Mroziński, P. Bednarczyk, S. Poborski, R. Aleksandrowicz, A. Pęcherzewski.
Ponownie znakomite wyniki w drużynie M. Janowskiej (7,5 pkt z 8).

Zawodnicy klubu: M. Janowska i D. Stachurski reprezentują województwo piotrkowskie na XII Spartakiadzie Młodzieży makroregionu centralnego.

Wyniki turnieju błyskawicznego na zakończenie roku (26 zawodników):

1. T. Grabalski

2. S. Padula

3. W. Mularczyk 

4. D. Stachurski 

46,5 pkt (z 50)

45,5

43

43 

5. W. Bracichowicz

6. P. Bednarczyk

7. M. Janowska  

 

37,5

34

33 

 

 

Od roku 1969 Zarząd Główny Zakładów Doskonalenia Zawodowego organizuje OLIMPIADY SZACHOWE dla uczniów tych szkół. W dniach od 4 do 6 maja w Przedborzu odbyła się XV Olimpiada. Organizatorem była sekcja szachowa MZKS Pilica.

 

Fot. 13. Otwarcie XV Olimpiady Szachowej Szkół ZDZ.

Fot. 13. Otwarcie XV Olimpiady Szachowej Szkół ZDZ.

 

Rok 1986

Sekcja zrzesza 36 zawodników. Kapitanem drużyny seniorów jest T. Grabalski a juniorów D. Stachurski, obie drużyny grają w Klasie Wojewódzkiej.

Zawodnicy klubu: M. Janowska (8 miejsce) i D. Stachurski reprezentują Województwo Piotrkowskie na XIII Spartakiadzie Młodzieży makroregionu centralnego.

Według sprawozdania rocznego KFT – 24 koszty utrzymania sekcji – 90 tys. zł. (12,7 % kosztów całego klubu). 

 

Lata 1987 - 1990

Sekcja liczy 28 zawodników. W rozgrywkach uczestniczą 2 drużyny w lidze okręgowej seniorów i juniorów.

 

Fot. 14. Licencja zawodnicza Pana Z. Smoka.

Fot. 14. Licencja zawodnicza Pana Z. Smoka.

 

Zawodniczka klubu M. Janowska reprezentuje województwo piotrkowskie na XIV Spartakiadzie Młodzieży makroregionu centralnego zajmując 5 miejsce.

Zawodnik klubu P. Bednarczyk zajmuje IV miejsce w Mistrzostwach Województwa Juniorów Starszych.

W Mistrzostwach Województwa Piotrkowskiego Juniorów E. Kłobucki zajął 8 miejsce.

Dla przykładu w 1987 r. koszty utrzymania sekcji wynosiły 90 tys. zł. (7,4 % kosztów całego klubu).

 

Lata 1993 - 1998

W zajęciach szachowych czynnie brało udział około 30 osób. W rozgrywkach ligi okręgowe uczestniczy drużyna juniorów. Sukcesem jest to, że w 1994 r. drużyna juniorów w składzie: W. Włodarski, H. Padula, P. Chudy, A. Chudy, Ł. Banaszczyk, D. Jańczak, D. Zając, A. Bracichowicz, A. Wilk, S. Ślusarski, A. Metrycka i P. Metrycka i E. Boczkowska zdobyła Mistrzostwo Okręgu Piotrkowskiego, uzyskując możliwość walki o II ligę. W roku następnym wyprawa do Aleksandrowa Kujawskiego była nieudana (remis i 1 przegrany mecz) i szansa nie została wykorzystana.

Rok 1998 to koniec działalności sekcji szachowej, ale to nie koniec szachów w Przedborzu. Nadal można przyjść do świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej i spędzić czas przy szachownicy.

W roku szkolnym 2007/2008 z inicjatywy burmistrza w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym zorganizowano zajęcia koła szachowego. Jednak z uwagi na brak chętnych po roku odstąpiono od tego pomysłu.

 

Mistrzostwa Przedborza w Szachach

 

Rok 

Wyniki 

 
1973 

1. J. Stolecki

2. S. Padula

3. W. Bracichowicz 

 
1979 1. W. Domagała 
1981 

1. W. Domagała

2. R. Symonides  

3. W. Mularczyk 

4. G. Margas 

5. T. Grabalski  

6. S. Padula

10,0 pkt (z 11)

9,5 pkt

8,5 pkt

8 pkt

7,5 pkt

6,5 pkt

1983

Juniorzy młodsi

1. A. Kruk

2. J. Gaj 

3. D. Stachurski

4. M. Aleksandrowicz

5. D. Nowak

6. M. Janowska

 

16 pkt (z 17)

15 pkt

14 pkt

14 pkt

13,5 pkt

10,5 pkt 

1984

22 zawodników 

Grupa seniorów:

1. S. Padula

2. W. Domagała

3. W. Bracichowicz

4. T. Grabalski 

 

Grupa juniorów:

1. J. Gaj

2. D. Stachurski

3. M. Janowska 

4. M. Wilk

 

8,5 pkt (z 9)

8 pkt

6,5 pkt

6,5 pkt

 

 

10 pkt (z 11)

9,5 pkt

8,5 pkt

8 pkt

1985

32 zawodników

1. W. Domagała

2. S. Padula

3. W. Mularczyk 

4. T. Kałuziński

5. W. Bracichowicz

6. T. Grabalski 

7. M. Janowska

8. S. Kocełuch

9. G. Auguścik

10. D. Todynek

11. Z. Smok

12. D. Stachurski

9,5 pkt (z 10)

8,5 pkt

8 pkt

7,5 pkt

7 pkt

7 pkt

7 pkt

6,5 pkt

6,5 pkt

6 pkt

5,5 pkt

5,5 pkt

1987

26 zawodników

1. T. Grabalski 

2. W. Domagała

3. P. Bednarczyk

4. W. Mularczyk 

5. M. Janowska

6. D. Stachurski

7. D. Todynek

8. M. Wilk

22. B. Grabalska

7,5 pkt (z 9)

7 pkt

7 pkt - Mistrz Przedborza juniorów

5,5 pkt

5,5 pkt - Mistrz Przedborza juniorek

5,5 pkt

5,5 pkt

5,5 pkt

3,5 pkt - najmłodszy zawodnik

1989

10 zawodników

Grupa seniorów:

1. T. Grabalski

2. S. Padula

3. Z. Smok

 

Grupa juniorów:

1. M. Chudy

2. Ł. Banaszczyk

3. A. Karbowiak

 

1991

10 zawodników

1. W. Bracichowicz

2. T. Grabalski

3. E. Kłobucki

 

1993

20 zawodników

1. T. Grabalski

2. W.  Mularczyk

3. W. Bracichowicz

5. H. Padula

6. A. Wilk

16. O. Metrycka

 

 

 

- Mistrz Przedborza juniorów starszych

- Mistrz Przedborza juniorów młodszych

- Mistrz Przedborza juniorek

1994

9 zawodników

1. W. Bracichowicz

2. W. Mularczyk

3. T. Grabalski

 

1995

23 zawodników

1. W. Domagała  

2. W. Mularczyk 

3. W. Bracichowicz

P. Chudy

A. Chudy

P. Metrycka

10,5 pkt (z 13)

9 pkt

9 pkt

- Mistrz Przedborza juniorów starszych

- Mistrz Przedborza juniorów młodszych

- Mistrz Przedborza juniorek

1996

15 zawodników

1. T. Grabalski

2. W. Mularczyk

3. W. Bracichowicz

4. R. Symonides

5. D. Zając

 
2004

1. W. Domagała

 

 

Fot. 15. Dyplomy z Mistrzostw Przedborza.

Fot. 15. Dyplomy z Mistrzostw Przedborza.

 

Sukcesy szkół

 

Jednym z celów działalności sekcji szachowej było umożliwienie dzieciom i młodzieży szerokiego uczestnictwa w różnego typu zawodach sportowych, nie tylko na terenie miasta, ale także na arenie ogólnopolskiej. Przykładem, że cel ten realizowano, są sukcesy indywidualne i drużynowe szkół z terenu miasta, świadczy to o znakomitym wyszkoleniu zawodników.

 

Rok szkolny 1979/80

1) Drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową w Przedborzu w składzie: Katarzyna Bożek, Miłosz Naczyński i Grzegorz Nowak pod opieką W. Domagały wywalczyła I miejsce w Województwie Piotrkowskim i uzyskała awans do Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych w Szachach. Mistrzostwa odbywające się w Broku nad Bugiem przyniosły następujące wyniki: Drużyna – 14 miejsce na 49 startujących, K. Bożek – 19 (na 49), M. Naczyński – w połowie stawki (na 98 zawodników) i G. Nowak - 9 miejsce w Polsce. Można to uznać za jeden z największych (może nawet największy) sukcesów sportowych uczniów Szkoły Podstawowej. Warto dodać, że w grze błyskawicznej opiekunów W. Domagała zajął I miejsce.

2) Drużyna ZDZ Przedbórz (G. Margas, K. Grygiel) wzmocniona zawodnikiem ZDZ Łódź (M. Konarski) wywalczyła I miejsce w kraju na XII OLIMPIADZIE Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Opolu. Witając się z Panem Krzysztofem Gryglem wypada powiedzieć: dzień dobry MISTRZU.

 

Rok szkolny 1981/82

Drużyna Szkoły Podstawowej w Przedborzu zajęła VI miejsce w mistrzostwach Województwa Piotrkowskiego (opiekun W. Domagała).

 

Fot. 16. Dyplomy dla uczniów Zbiorczej Szkoły Gminnej w Przedborzu.

Fot. 16. Dyplomy dla uczniów Zbiorczej Szkoły Gminnej w Przedborzu.

 

Rok szkolny 1982/83

Drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową w Przedborzu w składzie: Małgorzata Janowska, Jarosław Gaj i Mariusz Aleksandrowicz pod opieką W. Domagały wywalczyła I miejsce w województwie piotrkowskim. Oto wyniki:

 

Mistrzostwa Województwa Piotrkowskiego Szkół Podstawowych:

1. ZSG Przedbórz

2. SP 14 Piotrków Tryb.

3. SP 3 Tomaszów Maz.

4. SP 2 Bełchatów

5. ZSG Wolbórz

6. SP Prymusowa Wola

7. SP Gorzędów

8. ZSG Ujazd 

18,5 pkt

13,5 pkt

13,5 pkt

11,0 pkt

10,0 pkt

6,5 pkt

6,0 pkt

5,0 pkt

Należy zwrócić uwagę na ogromna przewagę szkoły w Przedborzu nad innymi szkołami.

Drużyna uzyskała awans do Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych w Szachach. W mistrzostwach odbywających się w Lublinie, drużyna zajęła 33 miejsce na 49 startujących.

 

Rok szkolny 1983/84

Drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową w Przedborzu w składzie: Małgorzata Janowska, Jarosław Gaj i Maciej Wilk pod opieką W. Domagały wywalczyła I miejsce w województwie piotrkowskim i uzyskała awans do Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych w Szachach we Włocławku.

 

Rok szkolny 1984/85

Drużyna Szkoły Podstawowej w Przedborzu zajęła III miejsce w mistrzostwach Województwa. Piotrkowskiego (opiekun W. Domagała).

Pewnie tych sukcesów byłoby więcej, ale ta piękna rywalizacja szachowa została przerwana i Mistrzostwa Polski Szkól Podstawowych przez dłuższy okres nie odbywały się.

 

Fot. 17. Puchary zdobyte przez uczniów Zbiorczej Szkoły Gminnej w Przedborzu.

Fot. 17. Puchary zdobyte przez uczniów Zbiorczej Szkoły Gminnej w Przedborzu.

 

Rok szkolny1990/91

Indywidualne Mistrzostwa ZDZ w Przedborzu:

1. Kłobucki E.

2. Młynarczyk K.

3. Foksowicz R. 

4. Zieliński E. 

5. Banaszczyk G.

6. Stefaniak W.  

8,5 pkt (z 10)

8,5 pkt

7 pkt

6 pkt

6 pkt

5,5 pkt 

 

Lista osób biorących udział w rozgrywkach sekcji szachowej

 

1. Adamczyk Paweł
2. Aleksandrowicz Czesław
3. Aleksandrowicz Lidia
4. Aleksandrowicz Mariusz
5. Aleksandrowicz Robert
6. Aleksandrowicz Wiesław
7. Arwar Małgorzata
8. Auguścik Grzegorz
9. Auguścik Jacek
10. Auguścik Mirosław
11. Auguścik Rafał
12. Auguścik Sławomir
13. Balcerek Mariola
14. Baliński Szymon
15. Banasik Jacek
16. Banaszczyk Grzegorz
17. Banaszczyk Łukasz
18. Banaszczyk Przemysław
19. Barabasz Artur
20. Barabasz Ewelina
21. Baran Adrian
22. Barska Klaudia
23. Bartnik Adam
24. Bartosz Grzegorz
25. Bednarczyk Przemysław
26. Bielecki Bruno
27. Bielecki Mieszko
28. Bielecki Szymon
29. Bienias Piotr
30. Błasiński Józef
31. Błaszczyk Paweł
32. Błotnicki Wiesław
33. Bobras Mieczysław
34. Boczkowska Eliza
35. Boczkowski Sławomir
36. Boczkowski Wiesław
37. Boryca Sylwester
38. Bożek Katarzyna
39. Bracichowicz Adam
40. Bracichowicz Wacław
41. Bracichowicz Wojciech
42. Chabier Dariusz
43. Charęza Zbigniew
44. Chudy Andrzej
45. Chudy Jarosław
46. Chudy Marcin
47. Chudy Marian
48. Chudy Piotr
49. Cieślik Marek
50. Cuper Michał
51. Cwalina Mieczysław
52. Domagała Wiesław
53. Doroczyński Tomasz
54. Duński Krzysztof
55. Dutkiewicz Piotr
56. Dutkiewicz Zenon
57. Dziedzic Robert
58. Foksowicz Robert
59. Gaj Grzegorz
60. Gaj Jarosław
61. Gałuwiaczek Tomasz
62. Glanda Rafał
63. Grabalska Beata
64. Grabalski Tadeusz
65. Grabowska Zofia
66. Grygiel Krzysztof
67. Janik Aldona  
68. Janik Krzysztof
69. Janowska Małgorzata
70. Jańczak Dariusz
71. Jaworska Beata
72. Jeske Aleksy
73. Jeske Jerzy
74. Jończyk Norbert
75. Kałuziński Tomasz
76. Kamiński Grzegorz
77. Karbowiak Artur
78. Karczewski Marek
79. Kądziela Beata
80. Kłobucki Artur
81. Kłobucki Ernest
82. Kocełuch Krzysztof
83. Kocełuch Renata
84. Kocełuch Sławomir
85. Koski Domink
86. Koski Grzegorz
87. Koski Konrad
88. Koski Marcin
89. Kowalewski Artur
90. Krawczyk Marcin
91. Krawczyk Mariusz
92. Kruk Andrzej
93. Kularski Rafał
94. Kwiatkowski Jan
95. Lappe Karol
96. Majchrowski Grzegorz
97. Margas Grzegorz
98. Margas Piotr
99. Metrycka Aleksandra
100. Metrycka Paulina
101. Michalski Arkadiusz
102. Miszkowski Dariusz
103. Miszkowski Robert
104. Miśkowski Mariusz
105. Młynarczyk Krzysztof
106. Młynarczyk Przemysław
107. Młynek Damian
108. Młynek Henryk
109. Młynek Roman
110. Mroziński Zdzisław
111. Mularczyk Sebastian
112. Mularczyk Wojciech
113. Naczyński Miłosz
114. Niepsuj Krzysztof
115. Nowak Artur
116. Nowak Darek
117. Nowak Grzegorz
118. Nowak Katarzyna
119. Nowak Mariusz
120. Nowak Wojciech
121. Nowakowski Krzysztof
122. Ocimek Ola
123. Padula Hubert
124. Padula Stanisław
125. Patek Janusz
126. Pełka Barbara
127. Pęcherzewski Andrzej
128. Piwowarczyk Karol
129. Plesiński Kamil
130. Plesiński Tadeusz
131. Poborska Anna
132. Poborski Adrian
133. Poborski Jacek
134. Poborski Sebastian  
135. Pytka Grzegorz
136. Pytka Norbert
137. Rabenda Jacek
138. Rabenda Rafał
139. Relidzyńska Urszula
140. Rutowicz Aleksandra
141. Rutowicz Mateusz
142. Rzadkowski Arkadiusz
143. Rzepecki Grzegorz
144. Rzepecki Karol
145. Rzepecki Mirosław
146. Saternus Marek
147. Skorupski Łukasz
148. Skowrońska Anna
149. Skowroński Łukasz
150. Słoniewski Daniel
151. Smok Zdzisław
152. Stachurski Daniel
153. Stawiński Czesław
154. Stawiński Przemysław
155. Stefaniak Sylwester
156. Stefaniak Waldemar
157. Stelmaszczyk Bartłomiej
158. Stępień Jarosław
159. Stępień Katarzyna
160. Stępień Wojciech
161. Stolecka Ewa
162. Stolecki Jan
163. Symonides Ryszard
164. Sztandera Jolanta
165. Ślusarczyk Małgorzata
166. Ślusarska Barbara
167. Ślusarski Bogusław
168. Ślusarski Sławomir
169. Todynek Dariusz
170. Todynek Luiza
171. Todynek Wojciech
172. Tomczak Wiesław
173. Twardowski Józef
174. Twardowski Łukasz
175. Walczak Dorota
176. Walczak Karol
177. Więcławski D.
178. Wilk Artur
179. Wilk Maciej
180. Wilk Piotr
181. Wilk Wojciech
182. Włodarczyk A.
183. Włodarczyk B.
184. Włodarski Maciej
185. Włodarski Wiktor
186. Wolski Wojciech
187. Wyciszkiewicz B.
188. Wyciszkiewicz Piotr
189. Zając Daniel
190. Zalas Elżbieta
191. Zalas Jacek
192. Zalas Jarosław
193. Zasobniak Artur
194. Zbysz Jarosław
195. Ziarkowski Władysław
196. Zieliński Emil
197. Zimny Artur
198. Ziomek Dariusz
199. Ziółkowska Iwona
200. Żurawski Grzegorz
 
 


Podsumowanie

 

Fakty przedstawione powyżej można interpretować tylko pozytywnie. Niewątpliwym jest to, że tak wielka liczba osób, miłośników szachów w Przedborzu, to zasługa niewielkiej grupki osób, ich pasja i zaangażowanie przyniosły wiele dobrego, nie tylko grającym w szachy, ale także dla całej społeczności. Stąd ogromne wyrazy uznania dla Kol. W. Bracichowicza. To on był tym motorem napędowym. To on potrafił skupić wokół siebie grupę zapaleńców, zawodników i działaczy, którzy także angażowali się w organizację życia szachowego. To on z pełnym zaangażowaniem umożliwiał podnoszenie umiejętności szachowych dzieci i młodzieży, ich sukcesy to także jego sukces. Dziękujemy Wacławie. Ja przyznaję Ci tytuł: ZASŁUŻONY DLA PRZEDBORZA.

W obecnych czasach psychologowie biją na alarm. Dzieci zostają w coraz większym stopniu pochłonięte przez gry komputerowe. Maria Braun-Gałkowska w nr 92 Edukacja i dialog, w artykule Gry komputerowe a psychika dziecka napisała „Już obecnie liczba dzieci korzystających z gier komputerowych jest bardzo duża, a czas poświęcany na nie stale rośnie. (…) Literatura, a także wizyta w dowolnym punkcie sprzedaży gier pokazują, że treścią około 95% gier jest agresja. Zabawa polega na walce z różnymi istotami - ludźmi, zwierzętami lub ze stworzeniami fantastycznymi. Do walki używa się rozmaitego typu uzbrojenia: dzid, rewolwerów, pił tarczowych, maczug, broni laserowej. Gry są tak skonstruowane, że w polu widzenia uczestnika znajdują się przeciwnicy, a także jego ręka z bronią, np. rewolwerem, widłami.”

Problem agresywnych gier komputerowych będzie narastał. Należy szybko zmierzyć się z tym problemem. Stąd mój apel: niech dzieci i młodzież, korzystające z komputera wykorzystują go dla rozwijania swojego intelektu, niech wybierają gry logiczne, niech oczywiście grają w szachy. Najlepiej to robić korzystając z dostępnych programów komputerowych, można też grać wykorzystując sieć Internet.  Ideałem jest, by samemu uczyć dzieci tej królewskiej gry, a więc rodzice do dzieła.

Opracowałem na podstawie materiałów Kol. W. Bracichowicza, własnych, klubu Pilica i w niewielkim stopniu rozmów z szachistami. Fakty przedstawione nie są pełne. Osoby chcące je uzupełnić proszone są o kontakt: wdomagala4@wp.pl

Na koniec myśl Flohr Salo: Szachy podobnie jak miłość, są zaraźliwe bez względu na wiek!

 

Wiesław Domagała

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Pierwszy portal o Przedborzu  
Design by Studio Ormański