Start arrow Instytucje kultury arrow Miejski Dom Kultury

Miejski Dom Kultury PDF Drukuj Email
06.05.2010.
Miejski Dom Kultury
Rynek 15
97-570 Przedbórz
tel./fax. 44 781 25 15
e-mail:
mdk_przedborz@o2.pl

 

Koła zainteresowań.

Na terenie Miejskiego Domu Kultury prowadzone są zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży. Mają one na celu poszerzanie zainteresowań młodych mieszkańców gminy Przedbórz oraz zagospodarowanie wolnego czasu.
W poniedziałki w godzinach popołudniowych odbywają się zajęcia muzyczne. Są one prowadzone przez pana Marcina Bieleckiego. W kilku grupach odbywa się nauka gry na gitarze oraz organach elektronicznych. Ci którzy wykazują zainteresowanie i talent wokalny uczęszczają na zajęcia śpiewu.

 

Oferta programowa MDK w Przedborzu.

W ofercie programowej Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu znajdują się imprezy i wydarzenia kulturalne adresowane do różnych grup wiekowych. Dla uatrakcyjnienia oferty - obok imprez cyklicznych, na stałe goszczących od wielu lat w kalendarzu imprez kulturalnych wprowadzone zostały trzy nowe pozycje.

 

Są nimi:

Dyktando – jest to konkurs ortograficzny, mający na celu utrwalanie     wśród   dzieci i młodzieży zasad poprawnej pisowni w języku ojczystym oraz zachęcenie młodych ludzi do większej dbałości językowej.


Festiwal Piosenki Angielskiej – jest to konkurs wokalny o zasięgu wojewódzkim mający na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnej nauki języka angielskiego. Impreza ma na celu popularyzację kultury i historii Wielkiej Brytanii. Imprezie towarzyszą wystawy spotkania i koncerty z osobami związanymi z kulturą brytyjską. Pomysłodawcą i inicjatorem imprezy był miejscowy nauczyciel języka angielskiego.


Przegląd Piosenki Polskiej „Złote Przeboje” - jest to konkurs wokalny adresowany do dzieci i młodzieży z gminy Przedbórz i gmin sąsiednich. Konkurs ma za zadanie zwrócenie uwagi na bogaty repertuar artystów polskich scen. Pierwsza edycja festiwalu zachęcała dzieci i młodzież do zapoznania się z utworami muzycznymi, które powstały w latach 60. minionego stulecia. Imprezie towarzyszyła wystawa, przenosząca w klimat minionych lat.

Do imprez na stałe wpisanych w kalendarz imprez należą:
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystyczno-Przyrodniczej połączony ze Zlotem Młodzieży Szkół im. M. Konopnickiej – konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Celem przeglądu jest popularyzacja piosenek związanych z turystyką, przyrodą, ekologią. Wykonawcy mogą prezentować utwory znane oraz własne napisane i skomponowane na konkurs. Impreza organizowane wraz z działającym na terenie gminy Przedbórz Towarzystwem im. Marii Konopnickiej.

Ogólnopolskie Spotkania z Poezją M. Konopnickiej – Konkurs o zasięgu ogólnopolskim adresowany głównie do szkół im. Marii Konopnickiej. Nadrzędnym celem imprezy jest popularyzacja dorobku artystycznego Marii Konopnickiej. Konkurs ma formę dwóch turniejów: recytatorskiego i poezji śpiewanej, przez co pozwala uczestnikom nie tylko zaprezentować umiejętności recytatorskie ale również wokalne i aktorskie. Rokrocznie gościem honorowym imprezy jest prawnuczek poetki pan Jan Bielecki.


Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej – Przegląd stanowi jedną z form realizacji programu inspirowania i kultywowania amatorskiej twórczości artystycznej oraz tradycji regionalnych. Przegląd jest miejscem spotkania wykonawców z terenu całego kraju w celu nawiązania kontaktów, wymiany repertuaru oraz zaprezentowania starych, zapomnianych piosenek i przyśpiewek ludowych.


Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej – kilkudniowa impreza skierowana do ośrodków polonijnych na całym świecie. Celem imprezy jest popularyzacja poezji Marii Konopnickiej wśród Polaków mieszkających poza granicami kraju. Konkurs jest również formą promocji języka polskiego i kultury ojczystej. Dotychczas w Festiwalu brali udział przedstawiciele Polonii m. in. z: Ukrainy, Rosji, Litwy, Łotwy, Czech, Słowacji, Mołdawii, Szwecji, Anglii, Kazachstanu, Węgier, Kamerunu, Palestyny, Chorwacji, Izraela, Bułgarii, Wietnamu, Norwegii i Estonii, Albanii, USA, Danii, Francji, Chin, Maroko, Australii i Niemiec, Kamerunu i innych państw. Uczestnicy wywodzą się z polskich szkół, stowarzyszeń kulturalno-oświatowych, uczelni wykładających filologię polską, a także innych organizacji polonijnych. Imprezie towarzyszą koncerty polskich artystów /Sława Przybylska, Violetta Villas, Halina Kunicka, Halina Frąckowiak, Danuta Błażejczyk, Bohdan Łazuka, Lidia Stanisławska, Janusz Tylman, Czesław Majewski, Dariusz Kordek/, wystawy, warsztaty artystyczne prowadzone przez znanych i cenionych aktorów czy muzyków /Wojciech Siemion, Barbara Krafftówna, Stanisław Mikulski/.


Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Mojej Ojczyźnie – konkurs o tematyce patriotycznej adresowany do poetów amatorów. Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie niepublikowanych dotąd prac poetyckich. Celem konkursu jest wyłonienie młodych talentów oraz uwrażliwienie na piękno słowa poetyckiego.


Ogólnopolski Rajd „Szlakiem Kazimierza Wielkiego” jest imprezą kulturalno turystyczną, której celem jest promocja walorów krajobrazowych regionu z podkreśleniem wartości historycznych ziemi radomszczańskiej. Adresowana jest ona do młodzieży szkolnej z terenu kraju.


Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni o Mojej Ojczyźnie – Konkurs ma za zadanie obudzić uczucia patriotyczne wśród młodzieży szkolnej oraz zaszczepić poczucie przynależności narodowej. Zadaniem uczestników przeglądu jest zaprezentowanie utworów o tematyce patriotycznej. Imprezie towarzyszą występy zespołów i chórów z kraju i zagranicy. Konkurs organizowany jest wspólnie z Towarzystwem im. M. Konopnickiej.


Ogólnopolski Konkurs Pamiętnikarski „Moje strony rodzinne dawniej, a dziś” – konkurs adresowany jest do amatorów sztuki pamiętnikarskiej pochodzących z obszarów wiejskich lub niewielkich miasteczek. Ma na celu wyłonienie mistrzów pióra oraz promocję regionu.

 

Każdego roku Miejski Dom Kultury jest współorganizatorem imprez okolicznościowych, tj.: walentynki, dzień kobiet, dzień matki, dzień dziecka, mikołajki. Wydarzenia te organizowane są w formie spektakli teatralnych, widowisk czy konkursów.Rokrocznie uroczyście obchodzone są święta narodowe takie jak Święto Odzyskania Niepodległości, 3 Maja. Rokrocznie w Miejskim Domu Kultury organizowane jest spotkanie opłatkowe wspólnie ze Związkiem Kombatantów w Przedborzu. Tradycją stały się już Jasełka wystawiane przez szkoły i przedszkole na scenie Miejskiego Domu Kultury dla mieszkańców miasta. Dla urozmaicenia programu kilka razy w roku zapraszane są do Miejskiego Domu Kultury grupy teatralne z różnych części Polski. Wystawiane przez nie spektakle teatralne adresowane są do dzieci i młodzieży, najczęściej związane z kanonem lektur szkolnych. Terminarz imprez kończy zabawa sylwestrowa organizowana rokrocznie na Przedborskim Rynku.

 

Informacje pochodzą ze strony internetowej MDK w Przedborzu: http://www.mdkprzedborz.cba.pl/

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Pierwszy portal o Przedborzu  
Design by Studio Ormański