Start arrow O Przedborzu arrow Wydawnictwa - najnowsze książki związane z Przedborzem

Wydawnictwa - najnowsze książki związane z Przedborzem PDF Drukuj Email
03.09.2008.

Tadeusz Michalski "Ziemia Przedborska", rok wydania 2000

Wydawcą książki jest Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej. Książka jest opisem historii Przedborza, zabytków miasta i innych ciekawych miejsc, okolicznych wiosek, oprócz tego zawiera ciekawe anegdoty oraz legendy związane z Przedborzem, a także wiersze autora. Całość uzupełniona jest kilkoma archiwalnymi i współczesnymi zdjęciami.

Książka do nabycia w księgarni Państwa Zimny w Przedborzu przy ul. Trytwa 5 oraz w Muzeum Ludowym Ziemi Przedborskiej przy ul. Kieleckiej 9.

Tadeusz Michalski "Przedbórz w fotografii i wierszu", rok wydania 2002

Książka wydana przez Muzeum Ludowe w Przedborzu. Zawiera kalendarium Przedborza, a także jak sam tytuł mówi wiele ciekawych fotografii zarówno archiwalnych, jak i współczesnych oraz wiersze autora Tadeusza Michalskiego.
Książka posiada również krótki opis i historię Przedborza w języku angielskim i czeskim.

Książka do nabycia w księgarni Państwa Zimny w Przedborzu przy ul. Trytwa 5 oraz w Muzeum Ludowym Ziemi Przedborskiej przy ul. Kieleckiej 9.

Tadeusz Michalski "Przedborscy herosi i mocarze", rok wydania 2002/2003

Książka wydana przez Muzeum Ludowe w Przedborzu. We wstępie książka zawiera krótkie kalendarium Przedborza, ciekawostki i najważniejsze informacje o Przedborzu, stare zdjęcia, opisy zabytków, cmentarze, a w dalszej części autor opisuje wielkich ludzi związanych z Przedborzem, których nazywa 'przedborskimi herosami i mocarzami'.

Książka do nabycia w księgarni Państwa Zimny w Przedborzu przy ul. Trytwa 5 oraz w Muzeum Ludowym Ziemi Przedborskiej przy ul. Kieleckiej 9.

Wojciech Zawadzki "Przedborski wrzesień. Obrona i zniszczenie miasta przez Niemców w 1939 r.", rok wydania 2004

Książka wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy w 2004 roku. Autor opisuje w niej pierwsze dni września 1939 roku. Opisy są zarówno relacjami własnymi autora, jak i mieszkańców Przedborza. Książka zawiera również kilka ciekawych zdjęć zniszczonego Przedborza.

Książka do nabycia w księgarni Państwa Zimny w Przedborzu przy ul. Trytwa 5, cena: 11,50 zł.

Łukasz Czuryłło "Wspomnienia mojej sąsiadki", rok wydania 2006

Książka jest historią mieszkanki Przedborza, Marii Żurawskiej, zmarłej w maju 2004 roku. Jest to opis zesłania bohaterki na Syberię wraz z mężem i córeczkami oraz pobyt na zesłaniu, dramatyczne przeżycia, śmierć dzieci, nieludzkie traktowanie. Książka uzupełniona jest archiwalnymi i współczesnymi fotografiami, a także dokumentami pochodzącymi z tamtych czasów.

Książka do nabycia w księgarni Państwa Zimny w Przedborzu przy ul. Trytwa 5, cena 12 zł.

Andrzej Stolecki "Kościół św. Aleksego w Przedborzu", rok wydania 2006

Książka jest próbą rekonstrukcji dziejów przedborskiego kościoła. Autor opisuje kolejne etapy budowy kościoła, biografie proboszczów parafii Przedbórz XX wieku. Opisy są uzupełnione rysunkami oraz zdjęciami. Książka zawiera wiele ciekawostek związanych z miastem i kościołem. Niedawno pojawiło się wznowione wydanie, uzupełnione o kilka ciekawych zdjęć, m. in. zdjęcia portretu Siemieńskiego oraz zdjęcie ks. Prałata Antoniego Ręczajskiego.
Książka do nabycia w księgarni Państwa Zimny w Przedborzu przy ul. Trytwa 5.

Łukasz Czuryłło "Kapliczki i krzyże przydrożne parafii Przedbórz", rok wydania 2007

Na książkę Składają się kolorowe zdjęcia około 50 małych obiektów sakralnych i ich opisy zebrane w 12 miejscowościach. Całość napisana jest w formie czegoś w rodzaju przewodnika czy zapisków z podróży skuterem – gawęda literacka pełna anegdot, faktów historycznych, legend, fragmentów kronik i opowieści grozy. Objętość: 152 strony.

Nakład wyczerpany. Książka znajduje się w Miejskiej Bibliotece Publicznej M. Konopnickiej w Przedborzu przy ul. Mostowej (Ratusz Miejski, I piętro).


Tadeusz Michalski "Oblicze zdrowotności", rok wydania 2007

Od listopada 2007 roku można nabyć nową ksiązkę Tadeusza Michalskiego pt. "Oblicze zdrowotności".

SŁOWO WSTĘPNE

Celem niniejszej książki jest ukazanie tradycji zdrowotnych i nie tylko, od końca XIX wieku do współczesności, w oparciu o Ziemię Przedborską. Przedbórz jest małym miasteczkiem, którego historia sięga ponad 650 lat miejskości, a wioski położone wokół niego wchodzące w skład tzw. Ziemi Przedborskiej są równie stare. Część z nich jest pochodzenia królewskiego związanych z Kazimierzem Wielkim, mają bogatą tradycję, jakiś czas tworzyły Przedborskie starostwo niegrodowe. Przez wiele wieków żyli tu i koegzystowali Polacy i Żydzi, którzy przybyli do Przedborza już w XV wieku. Poczucie ludowości jest silne, a więzi tych dwóch nacji namacalnie oraz wyjątkowo mocne. Tradycje zdrowotne kształtowane głównie przez te społeczności dotyczyły przede wszystkim żywienia, zdrowotnego budownictwa drewnianego, szeroko pojętej kultury życia, obyczajów, zwyczajów, naturalnego leczenia głównie przez znachorów i tych tkwiących w tradycjach rodzinnych czy wreszcie w ludowej magii, nikomu nie szkodzącej. Często nawiązującej do kultury chrześcijańskiej prowincjonalnego kościoła, a nawet sięgającej czasów pogańskich. Nie bez znaczenia na zdrowie ma wpływ wyjątkowy mikroklimat wynikający z pagórkowatej rzeźby terenu porośniętego rozległymi borami po byłej Puszczy Świętokrzyskiej, zróżnicowany układ geologiczny gleb oraz stosunkowo czyste wody rzeki Pilicy czy innych rzeczek i strumieni. Opis oparto na żmudnych badaniach. terenowych szczególnie bogatej działalności znachorów i sekretów ich leczenia. Badania dotyczą również, zdrowotnych właściwości drzew i wizerunków duchów. Dawną tradycję zdrowotną niejako obrazuje Muzeum Ludowe w Przedborzu, które znalazło opis w tej książce. Pikanterii temu opracowaniu nadają przytoczone w nim starodawne receptury lecznicze, stosowane w dworach i domach bogatszych Żydów. Współczesnemu człowiekowi, a szczególnie młodzieży, coraz bardziej skażonym antyzdrowotną cywilizacją, należy uświadomić dawną tradycję i sposoby prozdrowotne, w postaci opisu receptur, bicia w stępie kaszy pęczoku czy wytłaczania oleju w prasie ręcznej. Chciałbym, aby ta książka wzbudzała pozytywne refleksje, zachęcała do podtrzymania szeroko pojętej tradycji Małych Ojczyzn oraz nawoływała do gruntowania naszego zdrowia naturalnymi metodami.
- autor

Książkę można nabyć w księgarni Państwa Zimny przy ul. Trytwa oraz w Muzeum. Cena w księgarni 15 zł.

 

 

Tadeusz Michalski "Przedborskie krajobrazy, pełne podziwu, poezji i wizji z obliczami zdrowotności"

Książka nosi tytuł "Przedborskie krajobrazy, pełne podziwu, poezji i wizji z obliczami zdrowotności". Ma 130 stron. Wydana jest w formie albumu. W książce przeważają zdjęcia krajobrazów przedborskich, ale nie tylko, bo są też ciekawe zdjęcia okolic i sąsiednich gmin, krajobrazy, zdjęcia przyrody, zanikającego krajobrazu dawnej wsi. Całość uzupełniona jest wierszami Autora. Jak sam Autor powiedział, książka jest szczególna, bo jest to Królowa Książek i w 85% zawiera nowy materiał. Pozycja jest dostępna od 11 lutego w Księgarni Państwa Zimny w Przedborzu przy ul. Trytwa oraz w Muzeum Ludowym Ziemi Przedborskiej.

 

 

Wojciech Zawadzki "Eroica",
rok wydania 2008

Jest to już druga książka w dorobku ppłk. Wojciecha Zawadzkiego dotycząca naszego miasta. Autor opisuje zagładę przedborskich Żydów, tragiczny koniec ich kilkusetletniej historii związanej z naszym miastem. Książka uzupełniona jest zdjęciami, kopiami dokumentów, a także relacjami naocznych świadków.

Książka do nabycia w księgarni Państwa Zimny w Przedborzu przy ul. Trytwa 5.

 

Wojciech Zawadzki "Imienna Lista Ofiar m. Przedborza w II wojnie światowej",
rok wydania 2010

Książka ma 40 stron. Jak mówi Autor "to niewiele, ale to dowód na 61% strat osobowych naszego miasta podczas tej wojny".

Straty ujęte są na 11 listach tematycznych: 1. Obrońcy Przedborza we wrześniu 1939 roku 2. Żołnierze Wojska Polskiego polegli w kampanii 1939 r. 3. „Katyńczycy” 4. Żołnierze polegli w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie 5. Partyzanci i żołnierze ruchu oporu polegli Na Polu Chwały 6. Członkowie ruchu oporu i partyzanci zamordowani w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych 7. Ofiary niemieckich obozów koncentracyjnych i innych miejsc kaźni 8. Zginęli w różnych okolicznościach 9. Żydzi przedborscy 10. Zdrajcy 11. Ofiary okresu walk o niepodległość Państwa Polskiego.

 

Ze Wstępu:
(...)Oddaję zatem Przedborzanom próbę bilansu strat ludzkich naszego miasta w całej rozpiętości ich wojennych, dramatycznych wyborów, postaw i zachowań. Każda śmierć była inna i każda tragiczna i niepotrzebna. O ile piękniejsze nasze życie, bogatsze byłoby nasze miasto, gdyby żyli.
Nie w polskiej sprawie była ta wojna, choć Przedborzanie zachowali się jak na Polaków przystało. Jak bolesna zadra tkwi tu grupka szpiclów, zdrajców narodu polskiego – ku przestrodze.
Ogromna większość to honorowy apel poległych, godnych wiecznej pamięci Obrońców Przedborza i Obrońców Ojczyzny, w większości bez grobu.
Żal Każdego i żal Ich Wszystkich.


Wojciech Zawadzki
Przedbórz-Bydgoszcz 2010 

 

Od 26 czerwca książkę można kupić w księgarni Państwa Zimny w Przedborzu przy ul. Trytwa 5. Kosztuje 8 zł.

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Pierwszy portal o Przedborzu  
Design by Studio Ormański