Start arrow O Przedborzu arrow Bibliografia Przedborza

Bibliografia Przedborza PDF Drukuj Email
04.09.2008.
 1. E n c y k l o p e d i a Powszechna Orgelbranda, t. XXI, Warszawa 1865.
 2. K a c p e r s k i Bogumił, W r o n i s z e w s k i Jan Zbigniew, Końskie i powiat konecki 1939-1945, Część I – Mieszkańcy Końskich w Kampanii Wrześniowej, Końskie 2004; Część III – Konspiracja konecka 1939 – 1943, Końskie 2005.
 3. M i c h a l e c Weronika, O s i c k i Tadeusz, Ś l u s a r c z y k Wojciech, Ziemia Przedborska, przewodnik turystyczno – przyrodniczy, bm. i r. wyd.
 4. [M i c h a l s k i Tadeusz], Dawna wieś Ziemi Przedborskiej, [Przedbórz, bm. i r. wyd.].
 5. M i c h a l s k i Tadeusz, Obrazy sakralne z chat wiejskich, świątki rzeźbiarzy, wiersze religijne Ziemi Przedborskiej, [Przedbórz, bm. i r. wyd.].
 6. [M i c h a l s k i Tadeusz], Z polichromii przeszłości, Żydzi przedborscy, [Przedbórz, bm. i r. wyd.].
 7. N a z a r e w i c z Ryszard, Nad górną Wartą i Pilicą, PPR, GL i AL w okręgu częstochowsko - piotrkowskim w walce z hitlerowskim okupantem, Warszawa 1964.
 8. N a z a r e w i c z Ryszard, Ziemia radomszczańska w walce 1939-1945, Warszawa 1973.
 9. N o w a k o w s k i Tadeusz, Przedbórz i okolice, przewodnik turystyczno-krajoznawczy, Piotrków Trybunalski 1991.
 10. O l a c z e k Romuald, T r a n d a Edward, Z biegiem Pilicy, Warszawa 1990.
 11. O l a c z e k Romuald, W n u k Zygmunt, Przedborski Park Krajobrazowy, Przedbórz 1992.
 12. P i e c h o t k o w i e Maria i Kazimierz, Bóźnice drewniane, Warszawa 1957.
 13. P r z e d b ó r z, informator turystyczny 1986 r., Łódź 1986.
 14. R a j d i Zlot z okazji 550-lecia nadania praw miejskich Łodzi, 29 lipca 1973, informator PTTK.
 15. S a s a l – S a d o w s k a Henryka, W poszumie lasów koneckich, Kraków-Wrocław 1983.
 16. S k w a r e k Stefan, Ziemia niepokonana, Kielecczyzna w walce 1830-1945, Warszawa 1974.
 17. S ł o w n i k Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wyd. pod red. Bronisława Chlebowskiego, Władysława Wawelskiego (...), t. IX, Warszawa 1888.
 18. S t r u m p h – W o j t k i e w i c z Stanisław, Powstanie styczniowe, Warszawa 1963.
 19. 6 0 0 (sześćset) – l e c i e Miejskości Przedborza, folder, [2005].
 20. W a l a s z c z y k Karol (oprac.), Plener fotograficzny w Przedborskim Parku Krajobrazowym, październik 1995, Towarzystwo Fotograficzne w Radomsku, katalog wystawy.
 21. W a w r z y n i a k Eugeniusz, Diabla Góra, Warszawa 1984.
 22. W i c i k Marian, Rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu z okazji setnej rocznicy jej założenia, Przedbórz 2000.
 23. W i l c z u r Jacek E., Sosny były świadkami, Ziemia konecka w latach okupacji 1939-1945, Warszawa 1982.
 24. W i ś n i e w s k i, Ks. Jan, Dekanat konecki, Radom 1913.
 25. W n u k Zygmunt, Ścieżka przyrodniczo-historyczna w Przedborzu, Moszczenica - Przedbórz 1998.
 26. W o j e w ó d z t w o piotrkowskie, przewodnik turystyczny, Łódź 1978.
 27. Z a w i l s k i Apoloniusz, Bitwy polskiego września, t. I-II, Warszawa 1972.
(WZ)
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Pierwszy portal o Przedborzu  
Design by Studio Ormański